Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Robotyka

W dobie przemysłu 4.0 robotyka pomaga poprawić jakość i zwiększyć wydajność produkcji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i ryzyka operatorów.

Wykorzystanie robotyki do zwiększenia wydajności przemysłowej

Uzbrojony w specjalistyczną wiedzę z zakresu automatyzacji i integracji robotów, SPIE oferuje przedsiębiorstwom coraz bardziej innowacyjne i zwinne rozwiązania umożliwiające optymalizację procesów przemysłowych.

Planowanie, instalacja i uruchomienie – na każdym z tych etapów SPIE zapewnia kompleksowe wsparcie i wskazówki.

Stosowane przez SPIE metody i narzędzia obejmują cały łańcuch wartości:

  • Przygotowanie, instalację i integrację oraz programowanie rozwiązań automatyzacyjnych i układów sterowania.
  • Opracowywanie i wdrażanie oprogramowania (wizualizacja procesów i sieci przemysłowych).
  • Budowę nowych zakładów integrujących rozwiązania automatyczne, przeprojektowywanie i migrację linii produkcyjnej.

W warunkach przemysłowych zastosowanie robotyki i automatyzacji procesów może prowadzić do bardziej precyzyjnego wykorzystania surowców i energii, co pozwala uzyskać znaczne oszczędności.