Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)

Inteligentne usługi i rozwiązania dla bezpieczniejszych i bardziej wydajnych budynków i infrastruktury.

Przyspieszanie transformacji cyfrowej

Dzięki doświadczeniom z zakresu IT we wszystkich sektorach sfery prywatnej i publicznej firma SPIE pomaga klientom sprostać wielu wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową. Niezależnie od tego, czy klienci chcą zainstalować nową infrastrukturę sieciową, czy uaktualnić istniejące systemy, program firmy SPIE może pomóc im w zaprojektowaniu i wdrożeniu dostosowanego do potrzeb systemu, który będzie zrównoważony i spełni ich potrzeby, wraz z usługami IT i cyberbezpieczeństwem.

Oferta firmy SPIE z zakresu IT obejmuje następujące elementy:

  • Infrastruktura sieciowa: Infrastruktura światłowodowa, miedziana i bezprzewodowa; centra danych; wirtualizacja
  • Zarządzanie siecią: Uaktualnienia i konwersje, zdalne konserwacje, migracja, usługi i wsparcie IT, dostarczanie i instalacja technologii sieciowych, planowanie sieci i analiza wydajności
  • Cyberbezpieczeństwo: Bezpieczeństwo infrastruktury; zarządzanie, zarządzanie ryzykiem i zgodnością; reagowanie na incydenty w systemie całodobowym, cyberbezpieczeństwo przemysłowe
  • Cyfrowa transformacja miejsca pracy: Rozwiązania do współpracy w chmurze i na miejscu oraz hybrydowe wsparcie pracy

Oprócz spełnienia potrzeb z zakresu IT klientów firma SPIE integruje również rozwiązania do zarządzania energią z rozwiązaniami sieciowymi, pomagając klientom zoptymalizować zużycie energii i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

Nasze doświadczenie

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania i wiedzę specjalistyczną: IT.