Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Infrastruktura sieci telekomunikacyjnych

Przedsiębiorstwa stale próbują podnieść poziom wydajności pracy, jakości usług i dostępności wewnętrznych sieci telekomunikacyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na rozsądnym poziomie.

Maksymalizujemy wydajność sieci telekomunikacyjnych

Wewnętrzne sieci telekomunikacyjne są nośnikami informacji i mają coraz więcej nowych zastosowań, co czyni je fundamentem dobrze połączonych przedsiębiorstw. SPIE dostarcza klientom fachową wiedzę w całym łańcuchu wartości, zapewniając im w ten sposób ciągłą poprawę działalności i wyników.

Do oferowanych rozwiązań i usług należą:

  • Instalacja, konserwacja i eksploatacja wszelkiego rodzaju sieci komunikacyjnych: światłowodowych i miedzianych
  • Projektowanie, wdrożenie i zarządzanie sieciami IP: LAN (lokalna), WAN (szeroka), VLAN (wirtualna lokalna) i WLAN (bezprzewodowa lokalna).
  • Zakładanie programowalnych sieci komputerowych (SDN).
  • Usługi wsparcia użytkowników.
  • Unowocześnienie i modernizacja dotychczasowej technologii sieciowej.

SPIE opracowuje rozwiązania sieciowe, które pozwalają na proaktywne zarządzanie zużyciem energii z większą dbałością o środowisko.

New electrotechnical infrastructure for Merck

In 2019, SPIE Deutschland & Zentraleuropa commissioned the electrotechnical installation of Merck new Pharma Packaging Center PH85, located in Darmstadt (Germany). The operation focuses on the installation and documentation, in accordance with technical requirements, of medical product manufacturing plants. This centre will produce 210 million packages of medicines per year.

Learn more

 

Digital transformation of the law firm Francis Lefebvre Avocats

SPIE ICS, a French subsidiary of the SPIE Group, completed in 2019 a private cloud transformation for the law firm CMS Francis Lefebvre Avocats: an “Infrastructure as a service” (Iaas) provision that is dynamic and cost-effective.  This advanced technology makes it possible to reach new levels of performance and flexibility using hyper-convergence technologies.

Learn more

 

SPIE harmonizes Appenzell Ausserrhoden cantonal network

SPIE ICS AG, the digital subsidiary of SPIE in Switzerland,  is harmonizing the cantonal network of Appenzell Ausserrhoden. The networks that have been in place so far have been merged to form the "AR-NET2" network. In addition to larger broadband capacities, the new cantonal network also offers higher availability and data security.

Learn more

 

/

Ressources

Brochure

SPIE ICS France - Simplifier la modernisati...

Ostatnie komunikaty prasowe