Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Praca zdalna

Komfortowe, elastyczne i bezpieczne rozwiązania w zakresie pracy zdalnej przynoszą korzyści pracodawcom, pracownikom i środowisku.

Kształtowanie przyszłości pracy zdalnej

Pandemia COVID-19 wywarła trwały wpływ na sposób, w jaki pracujemy. Zwiększenie liczby umów o pracę zdalną przynosi dodatkową korzyść w postaci zmniejszenia emisji dwutlenku węgla z codziennych dojazdów do pracy i podróży służbowych. Gama rozwiązań firmy SPIE ułatwiających pracę na odległość pozwala klientom wyposażyć pracowników w środki, sprzęt i technologię potrzebne do pracy w dowolnym miejscu i czasie oraz z dowolnego urządzenia.

Oferta firmy SPIE pozwalająca na bezpieczną pracę poza biurem:

  • Systemy i sieci ujednoliconej komunikacji i współpracy (UCC)
  • Zarządzanie infrastrukturą
  • Działy pomocy technicznej i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa
  • Połączone systemy telefoniczne, które przekierowują połączenia na telefony komórkowe z linii stacjonarnych w biurze
  • Rozwiązania cyfrowe do wirtualnych spotkań i rozmów

W przypadku klientów z elastycznymi lub hybrydowymi rozwiązaniami roboczymi firma SPIE oferuje także inteligentną technologię miejsca pracy, która zmniejsza zużycie energii przez biura.