Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Instalacja

SPIE kontroluje wszystkie etapy łańcucha wartości projektu, od koncepcji do konserwacji, w tym instalację.

Świadczenie kompleksowych usług instalacyjnych

Po fazie koncepcyjnej nadchodzi bardzo istotna faza instalacji. Umożliwia ona wykonanie prac w ramach ograniczeń czasowych i budżetowych, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa związanych ze środowiskiem projektu (ciągłość działalności, środowisko wrażliwe itp.) oraz przestrzeganiu przepisów, od których są one uzależnione.

Niezależnie od tego, czy projekt obejmuje nowe instalacje, czy też ich renowację, przebudowę lub modernizację, firma SPIE robi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić swoim klientom sukces na tym etapie i skutecznie wykonać prace projektowe.

SPIE wdraża kompleksowe rozwiązania technologiczne w dziedzinie energii i komunikacji w następujących obszarach:

  • energii elektrycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
  • systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
  • systemów mechanicznych,
  • sieci komputerowych,
  • produkcji energii odnawialnej,
  • specjalistycznych lub ryzykownych instalacji znajdujących się w środowiskach z ograniczonym dostępem,
  • integracji najnowszych rozwiązań cyfrowych, które pozwalają zmniejszyć ślad węglowy budynków, poszczególnych gałęzi przemysłu i miast.

Dobrze skoordynowana, kontrolowana i wdrażana przez doświadczonych inżynierów i techników instalacja pozwala zaoszczędzić czas i zoptymalizować konserwację, co w istotnym stopniu wpływa na trwałość instalacji.