Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Projektowanie

Solidny projekt jest podstawą tworzenia nowej generacji trwałych, oszczędnych i bezpiecznych budynków.

Innowacyjne usługi w zakresie projektowania budynków

Budynki przyszłości będą podlegać bardziej rygorystycznym normom regulacyjnym, zwłaszcza w zakresie ich wpływu na środowisko. Dzięki zespołowi doświadczonych inżynierów firma SPIE ściśle współpracuje z architektami, konsultantami, wykonawcami i partnerami w łańcuchu dostaw na przestrzeni całego procesu projektowania, wnosząc cenny wkład w cykl życia i zrównoważony rozwój budynku.

Usługi projektowe o wartości dodanej świadczone przez firmę SPIE obejmują:

  • Modelowanie: BIM, wspomagane komputerowo projektowanie 3D, wirtualna, rozszerzona i mieszana rzeczywistość
  • Budynki: Podstawowa i szczegółowa inżynieria, zarządzanie budową, inżynieria bezpieczeństwa, zgodność, monitorowanie wdrażania

Opierając się na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych, firma SPIE koordynuje zintegrowane podejście do projektowania, które zapewnia spełnienie wszystkich potrzeb w zakresie zgodności i wskaźników zrównoważonego rozwoju, jeszcze zanim rozpocznie się budowa.

Upgrade of mechanical and electrical installations for the University of Dundee

In 2019, SPIE UK is working with the University of Dundee as the main contractor under a three-year framework contract, due to conclude in 2021.
Learn more