Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Usługi zarządzane

Spełnianie wymagań operacyjnych, technicznych oraz dotyczących bezpieczeństwa klientów

Firma SPIE oferuje szereg usług uzupełniających w zakresie zarządzania dla klientów chcących zlecić na zewnątrz obsługę i konserwację systemów IT. Jako doświadczony dostawca usług zarządzanych firma SPIE tworzy dostosowane rozwiązania dla klientów, którzy chcą zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.

Firma SPIE opiera się na wiedzy fachowej z zakresu IT oraz szeregu narzędzi i procesów związanych z usługami zarządzanymi:

  • Wykrywanie i proces: ponowne wprowadzenie do eksploatacji, zarządzanie stronami trzecimi, narzędzie nadzoru, CRM, ITSM
  • Administracja: zarządzanie zadaniami cyklicznymi, zmianami, wersjami i konfiguracjami
  • Optymalizacja: nadzór, zarządzanie pojemnością i dostępnością, uprzemysłowienie usług (automatyzacja i organizacja), migracja i obsługa chmury

Usługi zarządzane firmy SPIE są opracowywane indywidualnie, aby jak najlepiej odpowiadać potrzebom każdego klienta, pomagając im obniżyć koszty produkcji i przemieścić zasoby.