Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

IoT & Data Management

Kontrola nad kwestiami związanymi z zarządzaniem danymi pod kątem optymalnej eksploatacji budynku.

Internet rzeczy wykorzystywany w ograniczaniu wpływu budynków na środowisko oraz zwiększaniu ich wydajności energetycznej

Od gromadzenia, poprzez przenoszenie, przechowywanie, koordynację i zabezpieczenie, aż po waloryzację, firma SPIE towarzyszy klientom na każdym etapie łańcucha wartości danych.

Rozwiązania SPIE pozwalają uzyskać następujące korzyści:

  • Uzyskiwanie informacji na temat sposobu korzystania z budynku i jego stanu w czasie rzeczywistym, co umożliwia współpracę nad racjonalizacją i optymalizacją zużycia źródeł energii i środków trwałych.
  • Zapewnienie konserwacji profilaktycznej, która pozwala zapobiec awariom wyposażenia i infrastruktury.
  • Śledzenie, pomiar i kontrola w czasie rzeczywistym ilości zużycia i jakości wody i powietrza oraz produkcji odpadów.
  • Przypisywanie wskaźników przyjazności lokalu zależnie od sposobu korzystania z budynku.
  • Przewidywanie zagrożeń w celu ograniczenia ryzyka i konsekwencji incydentów przy jednoczesnym wzmocnieniu zaufania pracowników oraz zwiększenia ich wydajności w bezpieczniejszym środowisku pracy.

    Dzięki optymalnej procedurze zarządzania danymi firma SPIE gwarantuje pełną kontrolę nad zużyciem źródeł energii w budynkach, co przekłada się na ograniczenie ich wpływu na środowisko naturalne.

Ressources

Document

SPIE ICS - Transformer les données et parta...

Derniers communiqués de presse