Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Rozszerzona rzeczywistość

Wydajność, jakość, bezpieczeństwo, konserwacja, pomoc techniczna, projektowanie... rozszerzona rzeczywistość, która nakłada wirtualne informacje na rzeczywistą sytuację, ma szeroki potencjał zastosowań w przemyśle.

Usługa wizualizacji informacji

W dobie przemysłu 4.0 SPIE wspiera swoich klientów w optymalizacji procesów poprzez dostarczanie rozwiązań opartych na rzeczywistości rozszerzonej.

Jako pionier w tej dziedzinie, SPIE opracowuje skrojone na miarę rozwiązania i usługi z wykorzystaniem smartfonów, tabletów i inteligentnych okularów.

Narzędzia te wspierają podejmowanie decyzji i oferują przedsiębiorstwom przemysłowym możliwość symulacji najbardziej złożonych procesów, a przez to szansę na ich optymalizację – od etapu projektowania, przez rozpoczęcie produkcji, po konserwację:

  • Opracowanie koncepcji
  • Realizacja różnych scenariuszy
  • Przetwarzanie 3D
  • Opracowanie zastosowań
  • Testowanie i adaptacja
  • Kontrola końcowa