Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Smart Maintenance

Zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania sprzętu stanowi codzienne wyzwanie, któremu trzeba sprostać w celu utrzymania działalności gospodarczej i optymalizacji produkcji.

Smart maintenance: wykorzystanie technologii do zapewnienia ciągłości działalności

Technologia oferuje liczne innowacyjne rozwiązania pozwalające na stawienie czoła temu wyzwaniu, a wśród nich: prognozowanie, wizualizacje, optymalizacja itp.

Wiedza i doświadczenie SPIE w zakresie utrzymania ruchu obejmuje różne składowe linii produkcyjnej i związane z nimi procesy.

  • Monitoring metrologiczny: pomiary jakości, dokumentacja sprzętu i monitorowanie maszyn dzięki podłączeniu urządzeń do sieci informatycznej
  • Prace serwisowe: przeglądy, prace konserwacyjne, wyszukiwanie usterek i wymiana komponentów na podstawie ulepszonych raportów i informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym
  • Strategie konserwacji: częstotliwość przeglądów, analiza kosztów cyklu życia i prognozowanie prac konserwacyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Regularne prace konserwacyjne i serwisowe sprzętu zapewniają większą wydajność przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej.

Brochure

Fiche expertise SPIE France - Smart mainten...

Brochure

Fiche expertise SPIE France - Actionneurs é...

Brochure

Fiche expertise SPIE France - Maintenance m...

Brochure

Fiche expertise SPIE France - Maintenance t...

Brochure

Fiche expertise SPIE France - Agro-alimentaire