Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

System planowania rozkładów jazdy i informowania pasażerów

Operatorzy tramwajów i autobusów oczekują wydajnych narzędzi do zarządzania działaniem ich sieci oraz utrzymania jej, a także do komunikacji z pasażerami.

Poprawa mobilności w mieście

SPIE dostarcza operatorom linii autobusowych i tramwajowych wiedzę dotyczącą integracji systemu planowania rozkładów jazdy i informowania pasażerów (SAEIV).

Te narzędzia nadzorcze dają operatorom możliwość lokalizowania pociągów w sieci w czasie rzeczywistym i uzyskiwania informacji o ich stanie operacyjnym.

Systemy te dostarczają pasażerom i kierowcom, zarówno w pociągach, jak i na stacjach, informacji o czasie podróży, czasie oczekiwania na stacji i częstotliwości przejazdów. Narzędzia te można również wykorzystać do przekazywania pasażerom treści marketingowych.

Usługi SPIE obejmują następujące obszary:

  • Projektowanie i instalację sprzętu.
  • Utrzymanie sprzętu w stanie operacyjnym.
  • Zdalny serwis.

System planowania rozkładów jazdy i informowania pasażerów pozwala operatorom prowadzić bardziej precyzyjną regulacji ruchu autobusowego i tramwajowego, co umożliwia lepszą kontrolę operacyjną i świadczenie odbiorcom usług wyższej jakości.