Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Zarządzanie ruchem

Wzrost natężenia ruchu drogowego wymaga oparcia się na zaawansowanej inżynierii w celu lepszego prognozowania i regulacji przepływu ruchu i interakcji.

Pogodzenie mobilności, komfortu i bezpieczeństwa

SPIE jako specjalista w zakresie systemów zarządzania transportem wspiera decydentów i operatorów w stwarzaniu lepszych warunków dla bezpieczniejszego i płynniejszego ruchu na drogach i autostradach.

Oferuje m.in.:

  • Planowanie projektowe.
  • Ustawianie oznakowania drogowego, wytycznych do parkowania i systemów wykrywania ruchu.
  • Integrację narzędzi internetowych do dynamicznej regulacji ruchu z systemami IT operatora (liczenie pojazdów, informacje dla użytkowników, zarządzanie sprzętem itp.).
  • Usługi konserwacji i serwis 24/7.

Inżyniera zarządzania ruchem pozwala na optymalizację wykorzystania i zwiększenie przepustowości sieci dróg, a także na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne (spaliny itp.).

Ostatnie komunikaty prasowe