Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Bariery

Dynamiczna regulacja prędkości i dostępu pojazdów poprawia efektywność wykorzystania i przepustowość autostrady.

Ta ekspertyza jest dostępna w następujących krajach:

Zapewnienie bezpieczeństwa, kontroli i regulacji ruchu na autostradzie

SPIE wspiera operatorów autostrad w optymalizacji zarządzania ruchem na ich infrastrukturze. Tworzymy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zwiększające płynność i bezpieczeństwo ruchu na autostradzie, które jednocześnie umożliwiają kontrolę i regulację przepływu pojazdów.

Nasze rozwiązania obejmują:

  • Bariery mobilne. Aktywowane automatycznie na rampach autostrad lub wjazdach do tuneli pozwalają otworzyć lub zamknąć do nich dostęp, co umożliwia bezpośrednią kontrolę przepływu pojazdów w zależności od incydentów lub warunków na drodze.
  • Tablice o zmiennej treści, regulujące ruch drogowy. Czujniki pomiarowe, podłączone bezpośrednio do centrum sterowania, umożliwiają monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym, co pozwala na jego regulację oraz informowanie użytkowników dróg o ograniczeniach prędkości, utrudnieniach, zagrożeniach itp.

Innowacyjne rozwiązania opracowane przez SPIE pomagają regulować ruch drogowy w zależności od generowanego poziomu zanieczyszczenia, zmniejszając tym samym emisję CO2 do atmosfery.

SPIE Belgium and SPIE Nederland work together to supply and install four CADO® emergency gates in the Quatre Bras tunnel in Brussels

SPIE Belgium recently won a tender from the AWV to supply and install four 9-metre CADO® emergency gates in the Quatre Bras tunnel on the Brussels ring road (R0) - two on each side of the tunnel. This project, which is due for completion in the first quarter of 2023, will see SPIE Belgium work closely with SPIE Nederland, which will be responsible for manufacturing, supplying and installing the CADOs®.

Learn more

Ressources

Brochure

[English version] VEVA 3, Movable crash bar...

Brochure

[English Version] CADO, safety on the road

Link internetowy

Movable barrier (EN)

Link internetowy

Emergency Barrier (EN)