Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Efektywność energetyczna

Integracja nowych technologii stanowi klucz do zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy zarządzania energią w budynku.

Zwiększamy efektywność energetyczną budynków

SPIE projektuje i wdraża kompleksowe rozwiązania pozwalające obniżyć zużycie energii w budynku i spełnić najsurowsze normy środowiskowe.

SPIE projektuje i wdraża kompleksowe rozwiązania pozwalające obniżyć zużycie energii w budynku i spełnić najsurowsze normy środowiskowe. Do rozwiązań w tym obszarze należą:

  • Projektowanie nowych urządzeń energetycznych: na potrzeby skojarzonego wytwarzania prądu, ciepła, pary wodnej, chłodu, sprężonego powietrza, podciśnienia itp.
  • Doradztwo i zaangażowanie: analiza dotacji w zakresie energetyki (subsydiów) oraz oszczędności gwarantowanych w umowach.
  • Poprawa efektywności energetycznej: audyty energetyczne, system monitorowania efektywności energetycznej, projektowanie systemów poprawy efektywności energetycznej i zapewnianie zgodności z przepisami prawa.
  • Eksploatacja i konserwacja urządzeń energetycznych.

SPIE wspiera transformację energetyczną dzięki rozwiązaniom projektowanym w duchu zrównoważonego rozwoju.

SPIE innovates for Crédit Agricole's head office in Toulouse

The Tertiaire division of SPIE Industrie & Tertiaire, a French subsidiary of the SPIE group, has announced the completion of the electrical work at the head office of Crédit Agricole Toulouse 31, which has been fully renovated to meet smart building standards.

Learn more

 

Energy performance and unprecedented funding scheme for public lighting in Tain l'Hermitage

The city of Tain l’Hermitage (in the Drôme department - France) awarded SPIE CityNetworks and Mabboux Electricité the contract for the works to replace all its public lighting, with support from the engineering consultancy firm, EECI. An innovative and sustainable approach resulting from the strong political will of the municipality.

Learn more

 

SPIE accompagne ArianeGroup dans sa stratégie d’efficacité énergétique

Choisie par ArianeGroup pour la qualité de son offre technique et son engagement pour l’optimisation énergétique, SPIE assure un contrat de maintenance multi-technique sur 4 des 8 sites français du leader mondial de l’aérospatial.
En savoir plus

/

Ressources

Brochure

Energy efficiency brochure

Video

SPIE Facilities France - Efficacité énergét...

Ostatnie komunikaty prasowe