Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Wydajność energetyczna w przemyśle

Energooszczędne instalacje przyczyniają się do tworzenia nowego modelu przemysłowego, który będzie priorytetowo traktował zrównoważony rozwój przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów bezpieczeństwa, konkurencyjności i wydajności.

Zwiększenie wydajności energetycznej w przemyśle

Zakłady przemysłowe często stoją przed podwójnym wyzwaniem, jakim jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji. Wykorzystując energooszczędne i predykcyjne technologie konserwacji w celu optymalizacji operacji, firma SPIE współpracuje z klientami przemysłowymi, aby zwiększyć sprawność energetyczną przy jednoczesnym obniżaniu kosztów i wpływu na środowisko w ich zakładach.

Firma SPIE oferuje zintegrowane rozwiązania w celu zwiększenia sprawności energetycznej i zmniejszenia emisji w zakładach przemysłowych:

  • Sprawność energetyczna: wymiana nieaktualnego lub słabo działającego sprzętu, systemy regulacji elektrod (E.M.P.E.R.E), hybrydyzacja elektryczna, technologia oprogramowania EnerGQ wykorzystująca sztuczną inteligencję, bezstykowe sprzęgła magnetyczne
  • Oświetlenie LED: badania oświetlenia, nowe instalacje i modernizacja istniejącego oświetlenia
  • Konserwacja predykcyjna: Inteligentne monitorowanie technologii

Pomagając klientom przemysłowym w wyborze rozwiązań zmniejszających zużycie i marnotrawstwo energii, firma SPIE przyczynia się do dekarbonizacji przemysłu, co jest wymogiem dla przyszłości bez emisji dwutlenku węgla.

Ressources

Presentation

[English] Business presentation - Energy ef...

Brochure

Fiche expertise SPIE France - Efficacité én...

Brochure

Fiche expertise SPIE France - E.M.P.E.R.E.

Derniers communiqués de presse