Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Cybersecurity

Cyberprzestępczość to  aktualnie samodzielny, odrębny sektor na rynku. Związane z tym ryzyko jest istotne dla przedsiębiorstw i ich menedżerów: defraudacja, utrata reputacji, straty operacyjne, grzywny, postępowania sądowe…

Dla organizacji i firm o ograniczonych zasobach, zarządzanie tym ryzykiem jest złożone.

Inwestowanie w rozwiązania zabezpieczające, takie jak zapory ogniowe, bramki i systemy antywirusowe to pierwszy krok.... ale to za mało !

Zdając sobie sprawę z tych wyzwań, SPIE opracowało ofertę cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw średniej wielkości [ETI], która obejmuje:

  • Usługi wsparcia mające na celu uwrażliwienie użytkowników  w zakresie dobrych praktyk w sferze bezpieczeństwa cybernetycznego.
  • Pomoc w definiowaniu i wdrażaniu planów ochrony cybernetycznej w zależności od środowiska biznesowego i zgodnie z postępem projektów transformacji cyfrowej.
  • Platformę usług ochrony cybernetycznej przeznaczonej do eksploatowania, administrowania, utrzymywania i monitorowania stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego w celu powstrzymywania ataków cybernetycznych w «czasie rzeczywistym».

Oferta Cybersecurity jest dystrybuowana we Francji przez SPIE ICS.

Ressources

Document

Brochure SPIE ICS - Cybersecurity (in french)

Brochure

Good Practices

Video

Vidéo - Cybersécurité SPIE France

Video

Cybersecurity: Episode 1 - Unknown USB stick

Video

Cybersecurity: Episode 2 - Phishing

Video

Cybersecurity: Episode 3 - Passwords

Video

Cybersecurity: Episode 4 - Data Loss

Video

Cybersécurité Industrielle SPIE – De la pri...

Video

Cybersécurité Industrielle SPIE – De la pri...