Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

MAINTid

Ta ekspertyza jest dostępna w następujących krajach:

MAINTid – innowacyjne rozwiązanie cyfrowe do wykonywania konserwacji przemysłowej

Oferta MAINTid jest dystrybuowana we Francji przez SPIE Industrie

MAINTid – innowacyjne rozwiązanie cyfrowe do wykonywania konserwacji przemysłowej z wieloma zaletami:

  • Przyspieszona identyfikacja urządzeń przy użyciu markera wizualnego.
  • Aktualna, zwirtualizowana dokumentacja i związane z nią procedury dostępu w dowolnym momencie.
  • Wszystkie użyteczne informacje dotyczące interwencji dostępne przy maszynie, usuwanie podwójnych zapisów.
  • Zapytania i wzbogacone raporty dotyczące interwencji  (zdjęcia, podpisy....) dostępne w czasie rzeczywistym.
MAINTid – La solution numérique innovante au service de la maintenance industrielle

Ressources

Brochure

MAINTid - Digitaliser la maintenance de vos...

Video

Vidéo MAINTid