Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

SMART FM 360°

Cyfryzacja zwiększa wydajność obsługi nieruchomości, umożliwiając optymalne zarządzanie budynkami i ich wyposażeniem.

SMART FM 360°: cyfryzacja procesu zarządzania nieruchomościami

SMART FM 360° to połączona platforma kontroli SPIE, która pozwala na centralizację, zarządzanie, analizowanie i wykorzystywanie całości danych eksploatacyjnych budynku w czasie rzeczywistym.

Jest to innowacyjne i w pełni cyfrowe rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, dostępne z każdego miejsca i przy pomocy każdego rodzaju terminala. Jego wartość dodana polega na:

  • Zarządzaniu i widoczności w czasie rzeczywistym: umowy, szacunki, interwencje, kluczowe wskaźniki.
  • Współpracy ze wszystkimi narzędziami w ramach ekosystemu budynku, co umożliwia agregację i eksploatację danych technicznych, energetycznych lub usług dotyczących instalacji budynkowych.
  • Inteligentnych rozwiązaniach na wszystkich szczeblach na potrzeby optymalizacji dzięki konserwacji predykcyjnej oraz śledzeniu żądań w czasie rzeczywistym do momentu ich realizacji.
  • Intuicyjnym i bezpiecznym działaniu.

SMART FM 360° pomaga firmom precyzyjnie i skutecznie zarządzać efektywnością energetyczną oraz wypełniać swoje zobowiązania w zakresie ochrony środowiska.

Brochure

Brochure - SMART FM 360°

Video

Smart FM 360° video - Short version - Engli...

Video

Smart FM 360° video - Long version - Englis...