Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Smart Parking

Parkowanie stanowi istotne wyzwanie dla mobilności w miastach. Inteligentne zarządzanie parkingami otwiera nowe możliwości dla operatorów publicznych i prywatnych.

Ułatwieni dla kierowców i operatorów

Inteligentne rozwiązania SPIE w zakresie parkowania umożliwiają władzom lokalnym i prywatnym operatorom precyzyjne i wydajne zarządzanie miejskimi przestrzeniami parkingowymi (parkingi publiczne, centra handlowe itp.).

Aplikacja korzysta z informacji zebranych przez urządzenia wykrywające (kamery stacjonarne i czujniki) do określania dostępności miejsc parkingowych. System uwzględnia również specjalne miejsca parkingowe, takie jak punkty ładowania pojazdów elektrycznych i miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

W ten sposób operatorzy obiektów parkingowych uzyskują:

  • Widok w czasie rzeczywistym lokalizacji i liczby dostępnych miejsc, o których mogą informować użytkowników
  • Prognozy poziomów obłożenia
  • Dane statystyczne dotyczące przepływu pojazdów i czasu parkowania

SPIE oferuje:

  • Doradztwo: wybór rozwiązań i połączenia między nimi
  • Instalacje: instalowanie sprzętu, okablowania itp.
  • Konserwację sprzętu i oprogramowania

Dzięki lepszemu wykorzystaniu miejsc parkingowych, inteligentne parkingi pozwalają skrócić czas poszukiwania wolnych miejsc przez kierowców – a to skutkuje płynniejszym ruchem, spadkiem emisji CO2 i mniejszym zanieczyszczeniem hałasem. 

Smart parking

SPIE's Smart Parking Manager solution makes it possible to transform a simple car park into a genuine visitor reception area.
Learn more

Ressources

Link internetowy

Gestion du stationnement Un maillon inconto...

Najnowsze projekty