Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Bankowość i ubezpieczenia

Przewidywanie i rozwiązywanie problemów związanych z budynkami w celu zapewnienia zgodności i spójności klientom z sektora bankowego i ubezpieczeniowego.

Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa biznesowego

Potrzeby w zakresie poufności i ciągłości w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym wymagają niezawodnego, skupionego na jakości i szybko reagującego partnera. Firma SPIE zapewnia zarówno usługi konserwacji predykcyjnej i awaryjnej dla budynków i sieci IT, jak również inteligentne rozwiązania budowlane zwiększające wygodę i wydajność budynków. Firma SPIE dostarcza nieprzerwane usługi dla sektora, w którym kluczowe znaczenie mają reaktywność i dyskrecja.

Usługi SPIE dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego obejmują:

  • Tech FM: konsultacje, przeglądy techniczne, zarządzanie ryzykiem i reaktywne zarządzanie incydentami
  • IT: instalacja operacji i zarządzanie operacjami, usługi bezpieczeństwa, zarządzanie infrastrukturą okablowania, urbanizacja centrów danych
  • Inteligentne budynki: projektowanie, zarządzanie mediami, systemy energooszczędne
  • Konserwacja: planowane i awaryjne prace budowlane, usuwanie skutków awarii
  • Zgodność z przepisami

Od zapewnienia normalnej codziennej działalności po obsługę sytuacji kryzysowych, kompleksowe usługi i rozwiązania firmy SPIE sprawiają, że jest ona zaufanym partnerem w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

SPIE innovates for Crédit Agricole's head office in Toulouse

The Tertiaire division of SPIE Industrie & Tertiaire, a French subsidiary of the SPIE group, has announced the completion of the electrical work at the head office of Crédit Agricole Toulouse 31, which has been fully renovated to meet smart building standards.

Find out more

/

Nasze doświadczenie

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania i wiedzę specjalistyczną: Bankowość i ubezpieczenia.