Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Budynki rządowe

Jeżeli samorządy i władze lokalne mają dobrze wypełniać swoją służbę, muszą mieć do dyspozycji inteligentne budynki spełniające najsurowsze normy. 

Tworzymy budynki publiczne jutra

Dzięki SPIE budynki urzędów miejskich i wojewódzkich, biura administracyjne i inne budynki użytku publicznego będące siedzibą organów państwowych lub samorządowych spełniają wymogi norm i przepisów lokalnych i unijnych.

SPIE posiada fachową wiedzę w zakresie techniki i regulacji w następujących obszarach:

  • Wyposażenie i instalacje elektryczne.
  • Zużycie energii: oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, chłodzenie, klimatyzacja itp.
  • Ochrona przeciwpożarowa.
  • Dostępność.

SPIE wspiera interesariuszy sektora publicznego na wszystkich etapach cyfryzacji – od projektowania, po eksploatację i konserwację, dzięki czemu realizowane w ten sposób budynki są bardziej inteligentne i lepiej połączone.

Taka modernizacja pomaga zmaksymalizować wartość i długoterminową trwałość majątku publicznego.

SPIE wykorzystuje swoje know-how z różnych dziedzin do wspierania interesariuszy sektora publicznego w uzyskiwaniu oszczędności na kosztach bieżących i konserwacji, a także w celu umożliwienia im większej kontroli nad rachunkami za prąd.

Installation of the electrotechnical infrastructure at a new emergency centre

SPIE Deutchland & Zentraleuropa installed electrotechnical infrastructure of new emergency centre at Eschborn near Frankfurt am Main (Germany).

 

Find out more

Nasze doświadczenie

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania i wiedzę specjalistyczną: Budynki rządowe.