Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Energia jądrowa

Jako lider w realizacji projektów i świadczeniu usług obejmujących wiele technologii, opracowujemy rozwiązania inżynieryjne dla naszych klientów w branży jądrowej. Kierujemy się zasadą łączenia pełnej kontroli bezpieczeństwa i jakości z ochroną środowiska.

Wsparcie dla interesariuszy w branży jądrowej na każdym etapie

SPIE wykorzystuje wiedzę i doświadczenie z zakresu inżynierii elektrycznej, mechanicznej i klimatycznej we wspieraniu operatorów z branży energetyki jądrowej.

Jesteśmy aktywni w czterech strategicznych obszarach:

  • Duże projekty budowlane w branży jądrowej,
  • Programy renowacji w funkcjonujących elektrowniach,
  • Konserwacja sprzętu,
  • Demontaż sprzętu.

SPIE jest sygnatariuszem globalnego porozumienia ONZ, a naszym celem jest prowadzenie działalności w duchu odpowiedzialności, z zaangażowaniem na rzecz zielonej gospodarki, bezpieczeństwa, różnorodności społecznej i kulturowej, a także etycznego zarządzania biznesem. W związku z naszą ambicją wspierania technologii przyjaznych środowisku naturalnemu wdrożyliśmy normę ISO 14001 i szeroko stosujemy podejście oparte na zmniejszaniu śladu węglowego.

Innovation & performance pour la rénovation de la centrale nucléaire EDF de Tricastin

Dans le cadre des opérations de grand carénage du parc nucléaire français, SPIE Nucléaire a réalisé en 2019 des opérations propres contribuant à la mise en conformité et à l’amélioration du niveau de sureté de la tranche n°1 de la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) dans le cadre du projet VD4 900.

 

En savoir plus

Nasze doświadczenie

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania i wiedzę specjalistyczną: Energia jądrowa.