Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Węglowodory

Od poszukiwania po wydobycie, sprzęt i obiekty do pozyskiwania węglowodorów wymagają rozwiązań dostosowanych do każdego środowiska

Wsparcie dla operacji wydobywczych

Wiedza i doświadczenie z zakresu różnorodnych technologii, a także lokalna obecność pozwalają SPIE wspierać działalność klientów (operatorów, inżynierów, wykonawców, posiadaczy zezwoleń i właścicieli) w każdym środowisku.

Wsparcie na każdym kroku:

  • Poszukiwanie: badanie nowych obszarów,
  • Inżynieria, budownictwo, uruchomienie, utrzymanie ruchu, usługi odwiertowe i delegowane operacje
  • Edukacja z zakresu inżynierii i rozwój umiejętności: szkolenie lokalnego personelu i przekazywanie specjalistycznej wiedzy
  • Optymalizacja: produkcji, logistyki i utrzymania ruchu

SPIE zapewnia wsparcie w ramach podejścia opartego na ciągłym doskonaleniu, zgodnie z najwyższymi standardami jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.