Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Logistyka

Pomaganie naszym klientom z branży logistycznej w rozwoju i wspieranie ich uczestnictwa w procesie transformacji energetyki.

Zrównoważone rozwiązania logistyczne dla portów i obszarów przemysłowych

Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie portów, portów lotniczych i obszarów przemysłowych firma SPIE wspiera swoich klientów w tworzeniu wydajnego i zrównoważonego łańcucha dostaw.

Rozwiązania i usługi logistyczne firmy SPIE obejmują:

  • Terminale: rozbudowa, remonty lub prace rozwojowe, konserwacja, instalacje mechaniczne pod klucz
  • Infrastruktura magazynowa: kontrola temperatury, najnowocześniejsze technologie, łączenie instalacji rurowych, stacje przeładunkowe, wagi pomostowe

Firma SPIE była już zaufanym partnerem dla firm świadczących usługi w zakresie terminali logistycznych, ale dodatkowe doświadczenie w produkcji energii odnawialnej czyni ją również idealnym partnerem dla klientów z branży portowej i logistyki przemysłowej, którzy chcą zwiększyć trwałość swoich obiektów.

Lightweight foam fire extinguishing systems

SPIE has installed one of the largest light foam fire extinguishing systems in Europe for its customer Parys, a manufacturer and distributor of automotive care products. The system has been installed in a warehouse in Lublin – Poland - with a capacity of almost 70,000 cubic metres. In the event of a fire, the entire hall will be filled with foam in just three minutes.

Learn more

Nasze doświadczenie

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania i wiedzę specjalistyczną: Logistyka.