Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Miasta i regiony

Tworzenie bardziej zrównoważonych, połączonych i bezpiecznych przestrzeni, w których miło jest przebywać.

Wspieranie władz lokalnych w rozwoju miast i regionów

Więcej połączeń, mniejsze zużycie: władze publiczne muszą sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną i cyfrową przy jednoczesnym zachowaniu jakości życia mieszkańców i użytkowników.

SPIE oferuje pełen zakres wiedzy specjalistycznej, aby pomóc im sprostać tym wyzwaniom:

  • Oświetlenie zewnętrzne LED: drogi i tunele, rozwój dziedzictwa kulturowego.
  • Transport zbiorowy i indywidualny: Sygnalizacja świetlna, infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych, systemy pokładowe w transporcie publicznym, informacje dla podróżnych, dane dot. obłożenia przestrzeni parkingowych.
  • Bezpieczeństwo miejskie: ochrona wizyjna, ergonomia centrów nadzoru.
  • Sieci komunikacyjne: miedziane, światłowodowe, 5G, Wi-Fi.
  • Sieci energetyczne: energia elektryczna, gaz, woda, energia odnawialna.
  • Rozwiązania dla budynków i obiektów użyteczności publicznej: infrastruktura i sprzęt informatyczny, systemy komunikacyjne, kompleksowe wyposażenie techniczne, rozwiązania w zakresie optymalizacji zużycia energii.

Dzięki swojej wszechstronnej ofercie i doświadczeniu SPIE wspiera podmioty miejskie i terytorialne w cyfryzacji oraz działaniach dążących do redukcji śladu węglowego.

Nasze doświadczenie

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania i wiedzę specjalistyczną: Miasta i regiony.

Ressources

Brochure

Smart City Brochure