Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Przemysł

Pomaganie przemysłowi w pokonywaniu wyzwań, aby firmy mogły stać się inteligentniejsze, bardziej ekologiczne i innowacyjne.

Rozwiązania wspierające wszystkie sektory przemysłu

Wraz ze wzrostem wymagań dotyczących popytu i zrównoważonego rozwoju przemysł stoi w obliczu poważnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, energią i technologią. Firma SPIE towarzyszy podmiotom przemysłowym we wszystkich sektorach w celu optymalizacji procesu produkcji, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Dzięki sprawdzonej wiedzy fachowej w zakresie budowy, renowacji i konserwacji obiektów przemysłowych firma SPIE jest partnerem pierwszego wyboru dla projektów przemysłowych.

Usługi firmy SPIE obejmują wszystkie aspekty budynków przemysłowych:

  • Sprawność energetyczna: instalacja i remonty oświetlenia LED, odzyskiwanie strat ciepła i sprężonego powietrza, instalacja paneli słonecznych, prace nad sprawnością energetyczną
  • Bezpieczeństwo i ochrona: systemy tryskaczy i sygnalizacji pożarowej, systemy nadzoru, kontrola dostępu, bezpieczeństwo cybernetyczne, usługi i wsparcie IT, bezpieczeństwo sieci
  • Konserwacja i automatyzacja: doradztwo i pomoc, budynki i instalacje, usługi elektryczne, linie produkcyjne, rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0

Zapewniając optymalne funkcjonowanie zakładów przemysłowych, firma SPIE pomaga przedsiębiorstwom w realizacji celów zrównoważonego rozwoju bez poświęcania bezpieczeństwa i wydajności.

Nasze doświadczenie

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania i wiedzę specjalistyczną: Przemysł.