Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

MATERIAŁY

Specjalistyczne rozwiązania w zakresie minerałów i produktów z kamieniołomów z naciskiem na wydajność i zrównoważony rozwój.

SPIE pomaga stawiać czoła wyzwaniom klientom działającym w przemyśle wydobywczym

Przemysł wydobywczy, a zwłaszcza sektory minerałów i produktów z kamieniołomów, stają w obliczu złożonych wyzwań związanych z zarządzaniem materiałami, sprawnością operacyjną, bezpieczeństwem i zrównoważeniem środowiskowym. Podmioty działające w tym sektorze potrzebują wyspecjalizowanych rozwiązań, aby zoptymalizować działalność, jednocześnie przestrzegając najbardziej restrykcyjnych norm prawnych i środowiskowych.

Dzięki wiedzy fachowej dotyczącej przemysłu wydobywczego SPIE oferuje kompletne i specjalistyczne rozwiązania dopasowane do szczególnych potrzeb swoich klientów z sektora minerałów i produktów z kamieniołomów.

  • Projektowanie, instalacja i utrzymanie: SPIE dysponuje bogatą wiedzą fachową w zakresie projektowania, instalacji i utrzymania systemów do transportu, przeładunku i obróbki materiałów w kamieniołomach, kopalniach i zakładach przetwórczych. SPIE oferuje kompletne rozwiązania dopasowane do szczególnych potrzeb swoich klientów: od projektowania przez budowę i przekazanie do eksploatacji, aż po automatyzację, nadzór i utrzymanie.
  • Ścisła współpraca z klientami: SPIE współpracuje blisko z klientami, by zrozumieć ich szczególne potrzeby związane z zarządzaniem materiałami, a następnie współtworzy specjalnie dopasowane rozwiązania. Dzięki umiejętnościom technicznym i wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii firma SPIE oferuje klientom innowacyjne i dostosowane do ich potrzeb rozwiązania, które jednocześnie spełniają obowiązujące normy prawne i środowiskowe.

Dzięki ścisłej współpracy z klientami SPIE oferuje dopasowane do potrzeb rozwiązania. Wykorzystuje przy tym najnowocześniejsze technologie i przestrzega najbardziej restrykcyjnych norm prawnych i środowiskowych. Ponadto SPIE angażuje się na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska, przyczyniając się do optymalizacji sprawności operacyjnej swoich klientów i zgodności z normami.

Nasze rozwiązania i doświadczenie

Odkryj całą wiedzę związaną z sektorem: Przemysł materiałowy.