Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

PRZEMYSŁ – BRANŻA ROLNO-SPOŻYWCZA

Sprostaj wyzwaniom branży rolno-spożywczej dzięki zróżnicowanej wiedzy fachowej skupiającej się na ochronie środowiska

Znajomość branży rolno-spożywczej w SPIE: rozwiązania dopasowane do potrzeb wymagającego sektora

Branża rolno-spożywcza musi stawić czoła złożonym wyzwaniom społecznym. Dotyczą one m.in. ograniczenia wpływu na środowisko (kontrola zasobów czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych) i zdrowia publicznego (przestrzeganie norm jakości warunków sanitarnych i żywności czy transparentność w stosunku do konsumentów). Jednocześnie konieczna jest optymalizacja łańcuchów produkcji i dystrybucji.

Firma SPIE działa w różnych obszarach branży rolno-spożywczej i od lat rozwija cieszące się uznaniem umiejętności i wiedzę specjalistyczną.

  • Praca na rzecz ekologicznego projektowania elastycznych i zrównoważonych budynków: sieci dystrybucyjne energii elektrycznej (średniego napięcia: około 20 000 V), generatory prądu, instalacje wysokoprądowe i niskoprądowe, podłączanie i dystrybucja mediów, uzdatnianie powietrza zimnego oraz ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC), zarządzanie techniczne urządzeniami, bezpieczeństwo i ochrona budynków.
  • Dążenie do zmniejszania zużycia energii zgodnie z koncepcją ekologicznego projektowania: optymalizacja procesów i zużycia mediów (świadectwa energooszczędności lub efektywności energetycznej), efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.
  • Dostarczanie cyfrowych rozwiązań poprawiających wydajność procesów przemysłowych: sterowniki programowalne, rozproszone systemy sterowania (DCS), oprzyrządowanie, sterowanie i nadzór, informatyka przemysłowa, infrastruktury i sieci komunikacyjne, oprzyrządowanie i nastawy, zarządzanie danymi oraz identyfikowalnością, cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo żywności.
  • Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań: inżynieria, mechanika płynów, robotyka i współpraca między ludźmi a robotami, logistyka wewnętrzna, maszyny specjalne i relokacja przemysłowa.
  • Oferowanie usług lokalnych: konserwacja przemysłowa mediów, procesy, wsparcie techniczne, konserwacja zdalna, obsługa na żądanie lub infolinia.

W ramach polityki społecznej odpowiedzialności SPIE dąży do oferowania przyjaznych dla środowiska rozwiązań oraz stara się przyczynić do poprawy zrównoważonego charakteru branży rolno-spożywczej. Firma SPIE wykorzystuje również najnowsze rozwiązania technologiczne do optymalizacji procesów klientów, zmniejszania ich oddziaływania na środowisko i poprawy bezpieczeństwa żywności.

Nasze rozwiązania i doświadczenie

Dowiedz się więcej o naszym doświadczeniu w branży spożywczej.