Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Przemysł farmaceutyczny

Sektor farmaceutyczny, jako przemysł o wysokim stopniu regulacji, wymaga rozwiązań „pod klucz” dla ściśle kontrolowanych środowisk.

Usługi wielotechniczne dla przemysłu farmaceutycznego

Przemysł farmaceutyczny podlega coraz bardziej surowym wymogom w zakresie zdrowia i higieny. Wielotechniczne usługi firmy SPIE zapewniają zgodność z przepisami, ograniczając do minimum zakłócenia produkcji. Firma SPIE ma doświadczenie w pracy we wszystkich rodzajach krytycznie kontrolowanych środowisk, od zakładów zabezpieczających i ośrodków badawczo-rozwojowych po laboratoria i obszary QA/QC.

Firma SPIE pomaga klientom projektować, budować, obsługiwać i utrzymywać swoje zakłady:

  • Urządzenia mechaniczne, elektryczne i oprzyrządowanie (ME&I): budowa i projektowanie pod klucz, instalacja i remonty, konserwacja predykcyjna, wymiana i modernizacja zakładów, specjalistyczne usługi przeciwpożarowe i bezpieczeństwa
  • Rozwiązania w zakresie wyposażenia: wyposażenie i remonty, projektowanie i budowa
  • Zarządzanie obiektami: Tech FM, wsparcie na miejscu, zarządzanie energią, analiza danych
  • Usługi specjalistyczne: inżynieria ochrony środowiska, systemy HVAC, infrastruktura

Dzięki sprawdzonej wiedzy fachowej w zakresie biotechnologii, projektów laboratoryjnych i produkcyjnych wykorzystanie inteligentnych technologii przez SPIE tworzy bezpieczniejsze, bardziej wydajne i zrównoważone obiekty do produkcji farmaceutyków, na których polegamy.

Nasze doświadczenie

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania i wiedzę specjalistyczną: Przemysł farmaceutyczny.