Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Smart Industry

Przemysł przyszłości będzie musiał coraz lepiej stawiać czoła oczekiwaniom dotyczącym bezpieczeństwa i wpływu na środowisko naturalne, przy jednoczesnym zachowaniu rentowności i wydajności.

Smart Industry: innowacje w produkcji na rzecz odpowiedzialnego przemysłu

W obliczu tych wyzwań innowacje i technologia stanowią siłę napędową postępu, które pozwalają SPIE realizować proces nieustannego doskonalenia.

Za sprawą najnowszych osiągnięć technicznych procesy produkcyjne zużywają znacznie mniej energii, są bardziej wydajne i lepiej zapewniają bezpieczeństwo pracowników.

W dobie cyfrowej transformacji przemysłu SPIE wspiera przedsiębiorstwa stojące przed następującymi wyzwaniami:

  • Personalizacja: przy wykorzystaniu elastycznych narzędzi i interoperacyjności sprzętu, zgodnie z ustandaryzowanymi protokołami
  • Maksymalizacja wartości danych: optymalizacja kontroli i ułatwienie prognozowania konserwacji oraz śledzenia przy wykorzystaniu połączonych elementów, czujników i zarządzania danymi (duże zbiory danych i sztuczna inteligencja)
  • Cyberbezpieczeństwo: ochrona systemów informatycznych i baz danych
  • Wysokie wymagania operacyjne: w kontekście jakości technicznej, lean management, łączności i wydajności energetycznej
  • Strategia: przewidywanie zmian, osiąganie celów strategicznych i elastyczność w zmianach przydzielania zasobów
  • Aspekt ludzki: maksymalizacja wartości i roli odgrywanej przez ludzi w procesie nieustannego doskonalenia, minimalizacja trudnych lub nieprzyjemnych zadań oraz optymalizacja organizacji zasobów ludzkich.

Nasze doświadczenie

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania i wiedzę specjalistyczną: Smart Industry.

Document

Smart Industry - Exploit the full potential...