Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Sieci telekomunikacyjne

Wdrożenie infrastruktury sieci komunikacyjnej ma kluczowe znaczenie dla dostępności rozwiązań cyfrowych na poziomie regionalnym. 

łączenie regionów

SPIE współpracuje ze wszystkimi podmiotami na każdym etapie łańcucha wartości; oferuje wsparcie od instalacji infrastruktury po usługi serwisowe producentom sprzętu, menedżerom sieci i operatorom telekomunikacyjnym.

Nasz cel jest dwojaki: poprawa komunikacji między użytkownikami i obiektami, przy jednoczesnym tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.

Nasze usługi obejmują:

  • Projektowanie, instalację i podłączanie do superszybkich sieci światłowodowych i urządzeń bezprzewodowych (4G, 5G)
  • Tworzenie węzłów połączeń i zarządzanie nimi
  • Konserwację

Wysokowydajne sieci telekomunikacyjne stanowią kluczowy czynnik rozwoju inteligentnych miast.

Nasze doświadczenie

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania i wiedzę specjalistyczną: Sieci telekomunikacyjne.