Budowa elektrowni fotowoltaicznej na Węgrzech

CentralePhotovoltaique

We współpracy z Bejulo, swoim partnerem w konsorcjum, SPIE wybudowało farmę fotowoltaiczną o powierzchni 33 hektarów w Bükkábrány. Ta największa elektrownia słoneczna na Węgrzech znajduje się w północnej części kraju.

Fact sheet

  • Services: M&E
  • Subsidiary: SPIE Deutschland & Zentraleuropa
  • Year: 2022
  • Status: Terminé

Umowa obejmowała cały proces, od projektu po uruchomienie. Po trzymiesięcznej fazie projektowej i trwających zaledwie pięć miesięcy pracach nadszedł czas na dwumiesięczny okres prób, który rozpoczął się w lutym 2019 roku. Produkowana energia elektryczna płynie obecnie do publicznej sieci energetycznej.

Wykonana dla węgierskiego dostawcy energii Mátrai Erőmő Zrt elektrownia słoneczna kosztowała około 16 mln euro. Dzięki wysokiej mocy i wydajności ta ekologiczna elektrownia zdolna jest zapewnić zasilanie w energię elektryczną na przykład 6 500 gospodarstwom domowym.

podstawowe dane:

64 000 polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych

6 500 gospodarstw domowych zasilanych energią elektryczną

Budowa elektrowni fotowoltaicznej stanowi ważny krok na drodze Węgier ku pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. Zaopatrzenie kraju w energię elektryczną nadal opiera się na tradycyjnych metodach produkcji, ale jest to pierwszy krok w transformacji energetycznej.