Remont budynków urzędów miejskich w albi

Fact sheet

  • Subsidiary: SPIE France
  • Year: 2024
  • Tags: Energy efficiency, Smart Buildings, Digital transformation
  • Status: Terminé

Celem gruntownych renowacji budynków urzędów we francuskim mieście Albi, prowadzonych z udziałem firmy SPIE, jest uzyskanie najlepszej wydajności energetycznej, oszczędności na kosztach oraz przestrzeni do zatrudnienia większej liczby pracowników. Założeniem projektu jest osiągnięcie całkowitej redukcji zużycia energii pierwotnej o 56%. 

Działając w tym kierunku, firma SPIE nadzoruje dodanie 150 stanowisk pracy, wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej, modernizację instalacji grzewczej, wprowadzenie fotowoltaiki, a także montaż energooszczędnych okien, systemów wymiany powietrza i źródeł światła. Budynki są modernizowane przy użyciu materiałów przyjaznych dla środowiska i projektowane w taki sposób, aby były efektywne i inteligentne, a jednocześnie zapewniały większy komfort mieszkańcom. Po zakończeniu prac lokalni specjaliści firmy SPIE będą odpowiedzialni za obsługę i utrzymanie budynków urzędów miejskich do 2028 r.

,
56 %

Oczekiwana redukcja zużycia energii.

7 700 m2

Całkowita powierzchnia dla 3 budynków.