SPIE pomaga w zapewnieniu przesyłu energii wiatrowej z morza na ląd

Elia

SPIE Belgium otrzymało pod koniec 2017 r. od Elia, operatora sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia w Belgii, zamówienie na budowę dwóch stacji wysokiego napięcia 380 kV: „Van Maerlant” w Damme i „Gezelle” w Dudzele w ramach realizowanego przez Elia programu Stevin, którego celem jest zapewnienie przesyłu energii wytworzonej przez morskie farmy wiatrowe na ląd.

Wspomniane konstrukcje stanowią kontynuację budowy stacji wysokiego napięcia Horta zakończonej przez SPIE Belgium w maju 2015 roku.

Fact sheet

  • Subsidiary: SPIE Belgium
  • Year: 2022
  • Tags: High-voltage line
  • Status: Terminé

LICZNE WYZWANIA

SPIE Belgium stawiło czoła licznym wyzwaniom:

  • Pierwszym była szybka (planowana na dziewięć miesięcy) bezpieczna i skuteczna realizacja instalacji GIS(1). Po zakończeniu instalacji GIS poprowadzono około 14 kilometrów przewodów do sterowni Elia. Linie napowietrzne 380 kV doprowadzone są do instalacji przez ważące 84 tony bramki o wysokości 27 metrów i szerokości 54 metrów.

  • Inne ograniczenia wymagające uwzględnienia: ograniczona przestrzeń i bliskie sąsiedztwo rury gazowej.

  • Kolejnym priorytetem na każdy dzień było zarządzanie odpadami na terenie budowy. W celu ograniczenia wpływu na środowisko postanowiono w maksymalnym stopniu poddać je recyklingowi. Dzięki temu poddano ponownemu przetworzeniu około 140 ton drewna opakowaniowego.

     

Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie nie tylko ze względu na skalę, ale także na fakt, że po raz pierwszy w Belgii zostały zrealizowane podstacje WN o takiej mocy.

(1)Gas-Insulated Switchgear – rozdzielnica z izolacją gazową