Wprowadzenie oświetlenia led w ploemeur

Francuska gmina Ploemeur przyznała firmie SPIE 12-letni kontrakt na modernizację oświetlenia publicznego. Argumentem za wyborem spółki była wiedza specjalistyczna zespołu, jego znajomość gminy oraz zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Fact sheet

  • Services: M&E
  • Subsidiary: SPIE France
  • Year: 2022
  • Tags: Public lighting, Energy efficiency
  • Status: Terminé

W oparciu o nową umowę gmina Ploemeur stara się realizować dalej swoje dotychczasowe cele w zakresie budowy inteligentnego miasta, korzystając z wiedzy specjalistycznej firmy SPIE w obszarze poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji CO2. 

W ramach 18-miesięcznego kontraktu inżynierowie firmy SPIE wykonają na terenie całej gminy montaż oświetlenia LED najnowszej generacji. Odnowią także 700 słupów oświetleniowych, zabezpieczą łącznie 14 km przewodów napowietrznych i ziemnych oraz wyposażą 140 szaf w funkcję zdalnego zarządzania za pośrednictwem sieci LoRa. 

Technicy firmy SPIE zapewnią bieżące utrzymanie przez cały okres obowiązywania umowy.

,
67%

Roczne oszczędności energii wygenerowane dzięki przejściu na LED.

620 ton

oszczędności CO2 w ciągu 12 lat.

900 MWh

elektryczności będzie oszczędzane rocznie.