Wydajność energetyczna i bezprecedensowe finansowanie oświetlenia ulicznego w Tain l’Hermitage

Tain l'Ermitage

Gmina Tain l’Hermitage (Drôme) powierzyła SPIE CityNetwork i Mabboux Electrocité kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego przy wsparciu firmy doradczej EECI. Innowacyjne i zrównoważone podejście wynikające z silnej woli politycznej gminy

Fact sheet

  • Services: M&E
  • Subsidiary: SPIE France
  • Year: 2023
  • Tags: Public lighting, Energy efficiency
  • Status: Terminé

W ramach zapoczątkowanych w lipcu 2018 r. prac wymieniono oświetlenie uliczne w gminie, jak również sygnalizację świetlną. Cele: zastąpienie przestarzałych instalacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, uzyskania oszczędności energii poprzez zastosowanie technologii LED, a docelowo zapewnienie mieszkańcom gminy oświetlenia wysokiej jakości podkreślającego walory otoczenia. W sumie dokonano wymiany 1 226 punktów świetlnych na oświetlenie LED. Innowacyjne dla tego typu rynku finansowanie polegało na wykorzystaniu leasingu z opcją zakupu (LOA) dla urządzeń LED i pozwoliło Tain L’Hermitage obniżyć zużycie w 2018 r. o 160 MWh w porównaniu z 2017 r., a także osiągnąć określony w umowie cel, a mianowicie oszczędność energii w wysokości 72% w 2019 r., tj. prawie 580 MWh.

W przypadku tego projektu miejskiego SPIE zadbało o uwzględnienie wymagań w zakresie dostępności i bezpieczeństwa, realizując skuteczną koordynację spółek miejskich w celu ograniczenia utrudnień dla mieszkańców do absolutnego minimum.