Wykonanie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w zajezdni autobusowej

Fact sheet

  • Services: M&E
  • Subsidiary: SPIE Deutschland & Zentraleuropa
  • Year: 2024
  • Tags: Energy transition, Mobility, Sobriété énergétique
  • Status: Terminé

Kierując się potrzebą zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu podjął decyzję o zwiększeniu liczby autobusów komunikacji miejskiej zasilanych energią elektryczną. Wymagało to dostosowania istniejącej zajezdni poprzez dodanie łącznie 15 nowych punktów ładowania wraz z niezbędną infrastrukturą elektryczną.

W toku realizacji projektu zespół firmy SPIE przeprowadził montaż i konfigurację całej instalacji.
Dzięki doświadczeniu firmy SPIE możliwe było obniżenie kosztów utrzymania i zmniejszenie emisji CO2.
 

,
15

Zainstalowane i zasilane elektryczne punkty ładowania autobusów.